Tradución de márketing

Tradución de contido de márketing relacionado cos meus ámbitos de especialidade (software, aplicacións, páxinas web, redes sociais, sistemas operativos, realidade virtual e aumentada):
  • Presentacións para clientes
  • Páxinas de venta de produtos e servizos
  • Informes de márketing
  • Infografías
  • Subtitulado de vídeos