Tradución técnica

Tradución de diferentes textos técnicos (principalmente relacionados con electrodomésticos e dispositivos dixitais):

  • Manuais de usuario
  • Manuais de instrucións
  • Interface de usuario
  • Manuais de software
  • Artigos relacionados con software
  • Contido de axuda
  • Ordenadores de a bordo de coches
  • Avaliación e prevención de riscos