Tradución de márketing

Tradución de contido de márketing relacionado con software, aplicacións, páxinas web, redes sociais, sistemas operativos, plataformas de pagamentos, servizos financeiros, plataformas de SaaS, dispositivos dixitais, realidade virtual e aumentada:
  • Presentacións para clientes
  • Páxinas de venta de produtos e servizos
  • Informes de márketing
  • Infografías
  • Subtitulado e voice-over de vídeos
  • Anuncios para redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn)
  • Anuncios para a Busca de Google
  • Campañas de márketing por correo electrónico
  • Publicacións e artigos para blogs