Tradución audiovisual

Tradución para dobraxe1:

 • Series
 • Películas
 • Debuxos animados
 • Vídeos empresariais
  • Presentacións de produtos
  • Vídeos de instrucións

Tradución para voice-over1:

 • Documentais
 • Reality shows
 • Vídeos empresariais
  • Presentacións de produtos
  • Vídeos de instrucións

Subtitulado1:

 • Series
 • Películas
 • Programas
 • Documentais
 • Vídeos empresariais
  • Presentacións de produtos
  • Entrevistas
  • Vídeos de instrucións
  • Seminarios web
  • Conferencias
  • Anuncios

Transcrición2:

 • Vídeos
 • Audios

1 En tradución audiovisual, traballo de inglés a español e galego, e entre español e galego en calquera dirección.

2 En transcrición, só traballo con contido en español ou galego.