Tradución audiovisual

Tradución para dobraxe, tradución para voice-over, subtitulación e transcrición.

Traduzo habitualmente capítulos de series, documentais, debuxos animados e realities tanto para dobraxe como para voice-over (voces superpostas), así como películas para dobraxe.

Os proxectos en que traballei xa se emitiron en cadeas como TVG, Crimen e investigación, MTV, Odisea, A&E e DeCasa.

Realizo tamén a tradución de subtítulos, xa sexa traducindo uns subtítulos xa creados ou creando e axustando os subtítulos. Ademais, realizo tamén a transcrición dos vídeos.

Interésache?