Revisión

Reviso traducións dos meus campos de especialidade:

  • Localización (software, aplicacións, sistemas operativos, páxinas web e redes sociais)
  • Tradución audiovisual (dobraxe e subtitulado de películas, series, programas e vídeos empresariais)
  • Tradución técnica (manuais de usuario e instrucións, documentación relacionada con software, aplicacións, sistemas operativos e realidade virtual)
  • Tradución de márketing (presentacións para clientes, páxinas de venta de produtos e servizos, informes, subtitulado de vídeos e infografías, entre outros)

Tamén reviso contido redactado en galego ou español, e relacionado coas miñas especialidades.