Localización

Localización de software, aplicacións, sistemas operativos, páxinas web e redes sociais:
 • Localización da interface de usuario.

Pantalla de axustes coas opcións Buscar, Modo Avión, Wifi, Notificacións e Batería

 • Adaptación do contido ás restricións de espazo de diferentes dispositivos (como ordenadores, tabletas e teléfonos móbiles).
 • SEO: tradución de metaetiquetas (título, descrición e palabras clave) para motores de busca e redes sociais, e adaptación do contido.
 • Coherencia dos distintos elementos (títulos, parágrafos, menús, botóns e chamadas á acción, entre outros).
 • Accesibilidade: tradución do texto alternativo de imaxes, vídeos, logotipos, iconas e outro contido.

Ademais de encargarme da localización, tamén traduzo contido relacionado, como artigos do servizo de axuda, páxinas de márketing, informes, manuais ou infografías.

Outros servizos relacionados:

 • Testeo de software e aplicacións.
 • ICR/LSO: comprobación do deseño final de informes, presentacións, infografías e outros documentos.
 • Revisión de traducións e control de calidade.
 • Elaboración de glosarios e xestión de terminoloxía.
 • Redacción e xestión de guías de estilo.
 • Elaboración de listas de comprobación de Xbench (terminoloxía, erros e preferencias, entre outras) con expresións regulares para reducir ao máximo o número de falsos positivos.

Captura da pantalla de edición dun elemento dunha lista de comprobación de Xbench. Este elemento comproba se na tradución aparece algunha palabra que comece por "boque", que pode ser un erro se se quería escribir o verbo "bloquear".

En que traballei ata agora?