Localización

Localización de páxinas web e de programas informáticos

Realizo a localización de programas informáticos (software de ofimática, software para automóbiles, software para desenvolvedores) e páxinas web.

Ademais da tradución da interfaz de usuario, traduzo tamén artigos relacionados co software e manuais de instrucións.

Interésache?