Experiencia profesional

Tradutora e revisora autónoma

setembro de 2014 – actualidade

 • Localización (software, aplicacións, sistemas operativos, páxinas web e redes sociais)
 • Tradución audiovisual (dobraxe e subtitulado de películas, series, programas e vídeos empresariais)
 • Tradución técnica (manuais de usuario e instrucións, documentación relacionada con software, aplicacións, sistemas operativos e realidade virtual)
 • Tradución de márketing (presentacións para clientes, páxinas de venta de produtos e servizos, informes, subtitulado de vídeos e infografías, entre outros)
 • Revisión (contido relacionado cos meus campos de especialidade)
 • Testeo (software, aplicacións, sistemas operativos e páxinas web)
 • ICR/LSO (comprobación do deseño final de informes, infografías e outros documentos)
 • Elaboración de listas de comprobación de Xbench (terminoloxía, erros e preferencias, entre outras) con expresións regulares para reducir ao máximo o número de falsos positivos

+75 proxectos
+5 500 000 palabras traducidas
+4000 minutos de audiovisual
+2700 horas de revisión

Asociacións

Premios

Formación académica

Alemán C1.2 (EOI de Lugo)
setembro de 2022 – actualidade

Alemán C1.1 (EOI de Lugo)
setembro de 2018 – setembro de 2019

Mestrado en Tradución Multimedia (Universidade de Vigo)
setembro de 2013 – setembro de 2014

Grao en Tradución e Interpretación EN/DE > GL (Universidade de Vigo)
setembro de 2009 – maio de 2013

Formación complementaria

Curso avanzado de Word con Antonio Martín
2022 (8 horas)
AGPTI

Tradución de márketing
2021 (40 horas)
AulaSIC

Tradución de sitios web WordPress
2020 (40 horas)
AulaSIC

Xestionar terminoloxía con ApSIC Xbench
2020 (30 horas)
AulaSIC

Corrección profesional
2018 (79 horas)
Cálamo & Cran

Trucos avanzados de Excel
2017 (30 horas)
Cálamo & Cran

Maquetaxe con Adobe InDesign
2017 (60 horas)
Cálamo & Cran

Ferramentas informáticas

 • Trados Studio 2022
 • Phrase (Memsource)
 • ApSIC Xbench 3.0
 • Subtitle Edit
 • Caption Hub
 • XTM
 • Passolo 2011
 • Adobe InDesign CC