Currículo

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Tradutora e revisora autónoma

setembro de 2014 – actualidade

  • Localización (software, aplicacións, páxinas web e redes sociais)
  • Tradución audiovisual (para dobraxe e subtitulado de películas e series)
  • Tradución técnica (manuais de usuario e instrucións, documentación relacionada con software, aplicacións e realidade virtual)
  • Tradución xeral
  • Revisión

Tradutora audiovisual en prácticas (Babalúvox)

marzo de 2014 – agosto de 2014

  • Tradución para voice-over de varios capítulos de realities da MTV.

Tradutora e revisora en prácticas (Consello da Cultura Galega)

xaneiro de 2013 – maio de 2013

  • Tradución do español ao galego de dous artigos da revista Estudos Migratorios.
  • Revisión de textos do Servizo de Publicacións redactados en galego.
  • Revisión de maquetación de A comunicación en Galicia 2013.

Tradutora (Viceversa. Revista galega de tradución)

outubro de 2012

  • Tradución do español ao galego do artigo «La enseñanza teórica de la interpretación. Estudio diacrónico y concepto de interpretación simultánea» de Aurora Ruiz Mezcua.

PREMIOS

Primeiro premio na modalidade de tradución literaria dos Premios de poesía, relato curto e tradución literaria 2014

Universidade de Vigo

FORMACIÓN ACADÉMICA

Alemán C1 (EOI de Lugo)

setembro de 2018 – actualidade

Máster en Tradución Multimedia (Universidade de Vigo)

setembro de 2013 – setembro de 2014

Grao en Tradcción e Interpretación EN/DE > GL (Universidade de Vigo)

setembro de 2009 – maio de 2013

FERRAMENTAS INFORMÁTICAS

Memsource

SDL Trados Studio 2019

SDL Passolo 2011

ApSIC Xbench 3.0

Across

Adobe InDesign CC

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Corrección profesional (Cálamo & Cran)

Trucos avanzados de Excel (Cálamo & Cran)

Maquetación con Adobe InDesign (Cálamo & Cran)

Supervivencia digital (Macros, B&R, cosas raras de Word): curso impartido por Antonio Martín Fernández

Participante no Obradoiro de localización de software libre do Proxecto Trasno (Universidade de Vigo)